Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

FROM CONVERSATION TO APPLICATION

Do you have a team of counsellors ready to work from home? Would you like to focus their attention only on qualified students so they can convert easier and faster?

There are over a thousand apps available for Android devices alone that facilitate communication through social media or instant messaging services. Connecting with prospective students where they are communicating (Facebook, Whatsapp, WeChat, and so on…) can be time-consuming.
You cannot cover them all, can you? Sofiri has successfully recruited students from around the world using its innovative technology platform for the past two years. With this experience, we have created a peer-to-peer platform called Instant Qualified Applicant Platform (IQAP) that uses bots and natural language AI so that your counsellors can work optimally to advise and help pre-qualified prospective students with their applications.

Sofiri is trusted by many including

ABOUT IQAP

In a fast-moving world, where time is limited, we have created an app capable of responding to prospective students any day, any time.

IQAP can be used as a custom mobile app available in iOS or Android, or as a web app available via a URL. This app works 24/7, speaks several languages, is very efficient at qualifying prospective students and never gets tired.

Respond instantaneously

58% of prospective international students prefer to use real-time chat at all stages of communication; 73% to make an enquiry. Our bot will respond instantaneously in order to build student engagement 24/7.

Start applications

IQAP helps education providers in your destination to advice and provide formal quotations, using up to date international currencies at the click of the button. IQAP also helps create better engagement of prospective students by providing Gen-Z friendly guidance on specific documentation uploads that are required for their particular course application, as well as on how to complete their Statements of Purpose. IQAP offers automated prompts and reminders via WhatsApp, Facebook Messenger, Email or SMS, encouraging prospective students to complete their applications. IQAP provides secure documentation uploads.

 

Qualify with a bot

IQAP uses artificial intelligence (AI) to pre-qualify prospective students (based on location or citizenship, language, intended level of study).
IQAP will then notify in real-time via WhatsApp, email and SMS your education providers about prospective student enquiries, allowing them to respond immediately from their mobile phones if they choose to.

Redirect students

IQAP will automatically assign your prospective students to the most appropriate education provider. It will use criteria like citizenship or language to choose who is the best education provider for your prospective students to connect with.

Trải nghiệm của một du học sinh từ đầu đến cuối

Hành trình kỹ thuật số của một du  học sinh đầy hoài bão

Tìm hiểu thêm về hành trình của du học sinh tiềm năng và cách IQAP tương tác với nó
Marketing kỹ thuật số

Tạo ra nhu cầu

Nhận thức

Làm sao để sinh viên nhận thức được những lựa chọn du học trước mắt của mình? Vai trò của truyền thông marketing tại giai đoạn là rất quan trọng; có thể nói đây là chiến lược Marketing “đẩy và kéo” kinh điển; sinh viện được tiếp cận trực tiếp bởi các hình thức Marketing có thu phí hoặc dưới sự ảnh hưởng từ tham chiếu từ các nguồn trực tuyến, của người thân và gia đình hoặc tự phát.
1
Marketing kỹ thuật số

Tạo ra nhu cầu

Hoàn thiện hóa Bot

AI Powered

Thể hiện sự quan tâm

Ở giai đoạn này, các sinh viên sẽ muốn có thêm thông tin. Càng nhiều thông tin mà sinh viên có thể cung cấp, câu trả lời mà họ nhận được sẽ càng phù hợp và chuẩn xác hơn. IQAP sẽ đánh giá học sinh tiềm năng thông qua sử dụng Bot cho nhiều ngôn ngữ, phục vụ học sinh 24/7 và sử dụng hệ thống xử lý ngôn ngữ để kết nối với chuyên gia tư vấn phù hợp.
Geography 2
Hoàn thiện hóa Bot

AI Powered

Peer-to-Peer

Tuyển sinh qua web hoặc ứng dụng

Tư vấn

Ở giai đoạn trọng yếu này, kết nối peer-to-peer giữa sinh viên và những người liên quan như tư vấn viên, nhân viên hoặc ngay cả đại diện của trường sẽ tạo sự khác biệt lớn và làm thay đổi tích cực đến con đường du học của sinh viên.
Geography 3
Peer-to-Peer

Tuyển sinh qua web hoặc ứng dụng

Chức năng CRM

Tích hợp với CRM của bạn

Xác nhận

Tư vấn, giao tiếp và giải thích về các lựa chọn du học của sinh viên, quản lý thông tin học sinh cùng với cung cấp thông tin quan trọng về ngành học dự định hoặc cơ sở đào tạo thông qua tài liệu báo giá là một phần trọng yếu khi thực hiện tốt việc quản lý quan hệ khách hàng.
Geography 4
Chức năng CRM

Tích hợp với CRM của bạn

SOP và GTE

Tuyển sinh học sinh ưu tú

Nộp đơn

Đây là giai đoạn đỉnh điểm của một cuộc hành trình với mở đầu, phần giữa và kết thúc. Tại giai đoạn này, nộp đơn trực tuyến là yêu cầu bắt buộc. Thời kì nộp đơn giấy và PDF đã không còn nữa; trong tương lai, giai đoạn này chủ yếu chỉ dựa vào machine learning và xác minh hồ sơ.
Geography 5
SOP và GTE

Tuyển sinh học sinh ưu tú

Gửi thư mời

Tự động hóa thư mời có điều kiện

Thu nhận

Ở giai đoạn này, các sinh viên sẽ muốn có thêm thông tin. Càng nhiều thông tin mà sinh viên có thể cung cấp, câu trả lời mà họ nhận được sẽ càng phù hợp và chuẩn xác hơn. IQAP sẽ đánh giá học sinh tiềm năng thông qua sử dụng Bot cho nhiều ngôn ngữ, phục vụ học sinh 24/7 và sử dụng hệ thống xử lý ngôn ngữ để kết nối với chuyên gia tư vấn phù hợp.
Geography 6
Gửi thư mời

Tự động hóa thư mời có điều kiện

Peer-to-Peer

Kết nối học sinh với đại diện trường hoặc giảng viên

Chấp thuận

Một sinh viên thông thường sẽ có trong tay nhiều hơn 1 thư mời nhập học, trung bình là 3. Và khi hệ thống quản lý hồ sơ trở nên dễ sử dụng và nhanh chóng hơn, số lượng thư mời nhập học sẽ trở nên nhiều hơn. Tận dụng năng lực của tuyển sinh peer-to-peer để biến những học sinh tiềm năng thành học sinh của bạn bằng ứng dụng mang thương hiệu của chính bạn
Geography 7
Peer-to-Peer

Kết nối học sinh với đại diện trường hoặc giảng viên

Theo dõi End-to-End

Trực quan hóa kênh

Nhập học

Đây là công đoạn cuối cùng của chặng đường và cũng là mở đầu cho một trải nghiệm tuyệt vời nhất mà sinh viên có thể có. Lúc này, sinh viên cần suy nghĩ và quyết định nhiều vấn đề, từ chỗ ở cho đến phương tiện di chuyển. Theo dõi kết quả thực tế bằng cách sử dụng IQAP
Geography 8
Theo dõi End-to-End

Trực quan hóa kênh

What's in it for you

Instant Qualified Applicant Platform (IQAP)

IQAP is enabling education promotes like you to automate their messaging communications and to professionally manage thousands of enquiries a day via web or instant messaging apps.  These enquiries are responded to instantly, qualified and allocated to the most appropriate education provider; so enquiries are handled quickly and turned into successful applications.

Reach more students

The average email open rate should be between 15-25%. On the other hand, the open rate through messenger apps is around 98%. Imagine getting almost all of your potential students to take a look at what you are offering them. This is already creating a much larger pool for conversion to acceptance than e-mail could ever come close to.

Boost productivity

Boost your education providers’ productivity, IQAP qualifies prospective students directly on their messenger apps so that your education providers spend less time on unproductive conversations and instead focus on qualified prospective students. Provide them with the tools for them to engage prospective students directly on their phones.

Use your brand

The IQAP platform will be hosted in a domain of your preference, e.g. engage.destination.com. It can also be installed in your existing Facebook Messenger account or we can create a complete new one, e.g. m.me/destinationtbot. At all times it is your brand that is facing prospective students.

Receive full support

Our online training materials and assistance guarantee that your education promoters will make the best of the IQAP platform. The Sofiri team will service your education promoters to boost their performance and, in consequence, improve their recruitment performance. There is also an option to use our marketing support campaign assistance to reach more aspiring students.

Experience IQAP

See what IQAP looks like

See for yourself what IQAP is like for a destination promoter

Portal

Web Experience

Embed all providers on your website
Hosted in Amazon
Access for students, agents counsellors, and administrators
Sign up with Facebook or Google

Apps

Google and
Apple

Facebook

Messenger Bot

Qualifying Bot
Available in seven languages
Installed in over 1 billion phones
Automated follow ups
landmark3

"We have an IQAP platform for our counsellors to work from home, we are connecting them every day with students qualified via our Facebook Messenger bot".

Kumar Karki
Landmark Education
landmark3

"We have an IQAP platform for our counsellors to work from home, we are connecting them every day with students qualified via our Facebook Messenger bot".

Kumar Karki
Landmark Education

Options

License Pricing

IQAP’s pricing plans help you select the level of depth and engagement you want to apply. Using Facebook bots, you will have access to Wit.AI NLP and your own iOS and Android app that will help you heavily reduce your marketing cost.

Base

For those wanting to test the waters

Your portal in Sofiri.com
Code to embed on your site
Email notifications
English only
Facebook Messenger Bot
WhatsApp Notifications

Professional

For those that want iOS and Android apps

Custom app for iOS and Android
Your portal in your domain*
Email notifications
Code to embed on your site
Support in five languages
Facebook Messenger Bot

Enterprise

For those that want to use Facebook Bots

Facebook Messenger Bot
Email, WhatsApp and SMS notifications
Custom app for iOS and Android
Code to embed on your site
Support in five languages
*Your portal in your domain

Set it up in your agency

Would you like to know more about IQAP by Sofiri and how your agency can recruit more students easier and faster?