Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

XXI CENTURY RECRUITMENT

Take control of your student recruitment channels and target better prospective students

Recruit students with our cost-efficient, end-to-end digital (recruitment) platform with your branding (white-labelled) that supports revenue generation through the recruitment of a targeted number of (Gen Z) students of required quality and diversity, from lead-generation to conversion to acceptance/enrolment.

Sofiri is trusted by many including

ABOUT IQAP

Connect and recruit qualified aspiring students using our Instant Qualified Applicant Platform (IQAP), your branded peer-to-peer platform.

IQAP uses bots and natural language AI so that your staff, student ambassadors and counsellors can work productively when advising and helping pre-qualified prospective students with their applications.

IQAP can be used as a custom mobile app available in iOS or Android, or as a web app available via a URL.  This app works 24/7, speaks several languages, and is very efficient at qualifying students; it never gets tired.

Respond instantaneously

58% of prospective students prefer to use real-time chat at all stages of communication with a university; 73% to make an enquiry. The IQAP bot will respond immediately, increasing student’s satisfaction.

Qualify with bots

IQAP uses artificial intelligence (AI) to pre-qualify prospective students (based on location, citizenship, language, intended level of study and/or other customised criteria).
IQAP will then notify in real-time via WhatsApp, email and SMS selectively the most suitable staff, counsellor or student ambassador about enquiries, allowing them to respond immediately from their mobile phones if they choose to.

 

Start applications

IQAP enables advice to be personalised and tailored to education provider. IQAP allows providing formal quotations using up to date international currencies, to be created at the click of the button. IQAP helps prospective students by providing Gen-Z friendly guidance on uploading documentation required for their particular course application, as well as guidance on how to complete their Statements of Purpose.

Redirect students

Automatically assign your potential students to an agency counsellor in your agent channel or, if you prefer, to a staff member or student ambassador in your university. Use criteria like citizenship or language to choose who is the most suitable advisor for your prospective student to connect with.

Trải nghiệm của một du học sinh từ đầu đến cuối

Hành trình kỹ thuật số của một du  học sinh đầy hoài bão

Tìm hiểu thêm về hành trình của du học sinh tiềm năng và cách IQAP tương tác với nó
Marketing kỹ thuật số

Tạo ra nhu cầu

Nhận thức

Làm sao để sinh viên nhận thức được những lựa chọn du học trước mắt của mình? Vai trò của truyền thông marketing tại giai đoạn là rất quan trọng; có thể nói đây là chiến lược Marketing “đẩy và kéo” kinh điển; sinh viện được tiếp cận trực tiếp bởi các hình thức Marketing có thu phí hoặc dưới sự ảnh hưởng từ tham chiếu từ các nguồn trực tuyến, của người thân và gia đình hoặc tự phát.
1
Marketing kỹ thuật số

Tạo ra nhu cầu

Hoàn thiện hóa Bot

AI Powered

Thể hiện sự quan tâm

Ở giai đoạn này, các sinh viên sẽ muốn có thêm thông tin. Càng nhiều thông tin mà sinh viên có thể cung cấp, câu trả lời mà họ nhận được sẽ càng phù hợp và chuẩn xác hơn. IQAP sẽ đánh giá học sinh tiềm năng thông qua sử dụng Bot cho nhiều ngôn ngữ, phục vụ học sinh 24/7 và sử dụng hệ thống xử lý ngôn ngữ để kết nối với chuyên gia tư vấn phù hợp.
Geography 2
Hoàn thiện hóa Bot

AI Powered

Peer-to-Peer

Tuyển sinh qua web hoặc ứng dụng

Tư vấn

Ở giai đoạn trọng yếu này, kết nối peer-to-peer giữa sinh viên và những người liên quan như tư vấn viên, nhân viên hoặc ngay cả đại diện của trường sẽ tạo sự khác biệt lớn và làm thay đổi tích cực đến con đường du học của sinh viên.
Geography 3
Peer-to-Peer

Tuyển sinh qua web hoặc ứng dụng

Chức năng CRM

Tích hợp với CRM của bạn

Xác nhận

Tư vấn, giao tiếp và giải thích về các lựa chọn du học của sinh viên, quản lý thông tin học sinh cùng với cung cấp thông tin quan trọng về ngành học dự định hoặc cơ sở đào tạo thông qua tài liệu báo giá là một phần trọng yếu khi thực hiện tốt việc quản lý quan hệ khách hàng.
Geography 4
Chức năng CRM

Tích hợp với CRM của bạn

SOP và GTE

Tuyển sinh học sinh ưu tú

Nộp đơn

Đây là giai đoạn đỉnh điểm của một cuộc hành trình với mở đầu, phần giữa và kết thúc. Tại giai đoạn này, nộp đơn trực tuyến là yêu cầu bắt buộc. Thời kì nộp đơn giấy và PDF đã không còn nữa; trong tương lai, giai đoạn này chủ yếu chỉ dựa vào machine learning và xác minh hồ sơ.
Geography 5
SOP và GTE

Tuyển sinh học sinh ưu tú

Gửi thư mời

Tự động hóa thư mời có điều kiện

Thu nhận

Ở giai đoạn này, các sinh viên sẽ muốn có thêm thông tin. Càng nhiều thông tin mà sinh viên có thể cung cấp, câu trả lời mà họ nhận được sẽ càng phù hợp và chuẩn xác hơn. IQAP sẽ đánh giá học sinh tiềm năng thông qua sử dụng Bot cho nhiều ngôn ngữ, phục vụ học sinh 24/7 và sử dụng hệ thống xử lý ngôn ngữ để kết nối với chuyên gia tư vấn phù hợp.
Geography 6
Gửi thư mời

Tự động hóa thư mời có điều kiện

Peer-to-Peer

Kết nối học sinh với đại diện trường hoặc giảng viên

Chấp thuận

Một sinh viên thông thường sẽ có trong tay nhiều hơn 1 thư mời nhập học, trung bình là 3. Và khi hệ thống quản lý hồ sơ trở nên dễ sử dụng và nhanh chóng hơn, số lượng thư mời nhập học sẽ trở nên nhiều hơn. Tận dụng năng lực của tuyển sinh peer-to-peer để biến những học sinh tiềm năng thành học sinh của bạn bằng ứng dụng mang thương hiệu của chính bạn
Geography 7
Peer-to-Peer

Kết nối học sinh với đại diện trường hoặc giảng viên

Theo dõi End-to-End

Trực quan hóa kênh

Nhập học

Đây là công đoạn cuối cùng của chặng đường và cũng là mở đầu cho một trải nghiệm tuyệt vời nhất mà sinh viên có thể có. Lúc này, sinh viên cần suy nghĩ và quyết định nhiều vấn đề, từ chỗ ở cho đến phương tiện di chuyển. Theo dõi kết quả thực tế bằng cách sử dụng IQAP
Geography 8
Theo dõi End-to-End

Trực quan hóa kênh

What's in it for you

Instant Qualified Applicant Platform (IQAP)

IQAP is enabling education providers like you to automate your instant messaging communications to professionally manage thousands of enquiries a day via web or instant messaging apps. IQAP uses bots and natural language A.I. to qualify, respond automatically, and allocate students to the most suitable staff, counsellors or student ambassadors; so enquiries are handled quickly and turned into successful applications.

Reach more students

The average email open rate should be between 15-25%. On the other hand, the open rate through messenger apps is around 98%. Imagine getting almost all of your potential students to take a look at what you are offering them. This is already creating a much larger pool for conversion to acceptance than e-mail could ever come close to.

Reward good advisors

Your own recruiters, your student ambassadors, education agents or school advisors are at the core of your student recruitment strategy. IQAP enables you to work selectively with them in a way that rewards them with qualified prospective students. This means they are more productive at assisting prospective students with applications for your university.

Use your brand

The IQAP platform will be hosted in our domain, e.g. provider.sofiri.com or a domain of your preference, e.g. chat.provider.edu It can also be installed in your existing Facebook Messenger account or we can create a complete new one, e.g. m.me/providerbot. At all times it is your brand that prospective students will see.

Receive full support

Our online training and assistance guarantee that your staff, student ambassadors and agents can make the best of using the IQAP platform. The Sofiri team will service them to boost their productivity and, in consequence, to improve your recruitment numbers. Use our marketing support campaign assistance to reach more aspiring students and generate more qualified prospective students for your agents to support.

Experience IQAP

See what IQAP looks like for a demo university

See for yourself what IQAP is like for a real university and how prospective students, staff, student ambassadors and agent counsellors make use of it.

Portal

Web Experience

Uses university web domain
Hosted in AWS
Access for students, agents counsellors, ambassadors, staff and administrators
Code to embed counsellors anywhere
Sign up with Facebook or Google

Apps

Google and
Apple

Facebook

Messenger Bot

Qualifying Bot
Available in seven languages
Uses Natural Language Processing
Installed in over 1 billion phones
Automated follow ups
4e96d174-auth-user-picture-aa0a8cb95039cca7-63687269735f6d61696e5f6578706572742e706e67_103c03h03c03c000002028

“Education agents are highly valued partners of UNE International (UNEI) and this app means we can help them transition to online recruitment and continue doing so in a sustainable way. UNE International is proud to partner with Sofiri to launch this platform and are very much looking forward to helping our partners engage with pre-qualified prospective students”.

Chris Daly
International Marketing Manager, University of New England
4e96d174-auth-user-picture-aa0a8cb95039cca7-63687269735f6d61696e5f6578706572742e706e67_103c03h03c03c000002028

“Education agents are highly valued partners of UNE International (UNEI) and this app means we can help them transition to online recruitment and continue doing so in a sustainable way. UNE International is proud to partner with Sofiri to launch this platform and are very much looking forward to helping our partners engage with pre-qualified prospective students”

Chris Daly
International Marketing Manager, University of New England

Cost-efficient student recruitment

A license for all approaches

IQAP’s pricing plans help you select the level of depth and engagement you want to apply. Using Facebook bots, you will have access to Wit.AI NLP and your own iOS and Android app that will help you heavily reduce your marketing cost.

Base

For those wanting to test the waters

Your portal in Sofiri.com
Code to embed on your site
Email notifications
English only
Facebook Messenger Bot
WhatsApp Notifications

Professional

For those that want iOS and Android apps

Custom app for iOS and Android
Your portal in your domain*
Email notifications
Code to embed on your site
Support in five languages
Facebook Messenger Bot

Enterprise

For those that want to use Facebook Bots

Facebook Messenger Bot
Email, WhatsApp and SMS notifications
Custom app for iOS and Android
Code to embed on your site
Support in five languages
*Your portal in your domain

Set it up in your university

Would you like to know more about IQAP by Sofiri and how your university can recruit more students easier and faster?