Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

ĐIỀU KHOẢN VỀ KIỂM TRA THỰC TẾ

Văn bản pháp lý ngắn này cung cấp một bảo đảm cho người dùng cuối cùng của chúng tôi bằng cách chứng minh và xác thực nội dung, tài liệu và dịch vụ được cung cấp bởi Sofiri (www.sofiri.com) (còn có tên là ‘the checker’).

Hợp lệ

Sofiri thể hiện rõ ràng và tuyên bố rằng bất kỳ nội dung nào được cung cấp thông qua trang web www.sofiri.com đều được xác minh, đúng sự thật và không chứa dữ liệu / thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc lỗi thời

Hoàn thành

Việc xác minh thực tế dùng để phát hiện ra những sai sót, thông tin không chính xác và dối trá. Nó được tiến hành bởi cả đội ngũ chuyên gia của chúng tôi và cả những người dùng cuối cùng. Để dễ dàng thu thập và kiểm soát thông tin được cung cấp, người dùng cuối cùng được mời liên hệ với chúng tôi trong trường hợp họ nhận thấy có sai sót về nội dung / hình thức hoặc chúng tôi có thêm câu hỏi và giải thích liên quan đến các nội dung trên trang web.

Liên lạc

Người dùng cuối cùng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập trang web sofiri.com/lien-lac/