Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

POLISI KESAHIHAN FAKTA

Pernyataan undang-undang ringkas ini memperincikan tentang janji kepada para pengguna dengan sentiasa memastikan kesahihan kandungan, bahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Sofiri (www.sofiri.com) (juga dinamakan ‘the checker).

Pengesahan

Sofiri mengisytiharkan bahawa sebarang kandungan yang disediakan melalui laman web www.sofiri.com telah pun disahkan benar, dan bebas daripada mengandungi maklumat yang bersifat tidak tepat, bersifat membawa kepada salah faham dan bersifat tidak terpakai.

Pemuktamadan

Pensahihan fakta bertujuan untuk mengelakkan kesilapan, ketidaktepatan dan penipuan. Ia dilakukan oleh pihak pakar kami, dan juga oleh para pengguna kami sendiri. Demi mengoptimumkan usaha untuk memastikan kebenaran dan mengawal penyediaan maklumat, para pengguna adalah dinasihati untuk terus menghubungi kami andai mendapati sebarang kesalahan dalam kandungan kami, atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut atau ingin memohon penjelasan bagi kandungan yang ada dalam laman ini, pun boleh melakukan sedemikian rupa.

Hubungi Kami

Para pengguna boleh menghubungi kami dengan melawat halaman yang terdapat di sofiri.com/contact sofiri.com/hubungi-kami/