Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

Polisi  Sofiri

Sofiri Pty Ltd adalah komited untuk memberikan perkhidmatan berkualiti untuk anda. Polisi ini menggariskan kewajipan-kewajipan kami kepada anda dalam menguruskan Data Peribadi anda. View