Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

PASUKAN EDITORIAL SOFIRI

Sofiri Pty Ltd ialah sebuah syarikat Berhad yang berdaftar dan tertakluk di bawah undang-undang Australia. Kami beroperasi dengan nombor pendaftaran perniagaan Australia ABN 76 613 605 066.
Pasukan editorial ini bertanggungjawab terhadap pengurusan kandungan berita kami yang terdiri oleh:
  • Rena Frith (Bekas CMO Sofiri)
  • Ivan Hernandez (Koordinator Pemasaran)
  • Aitana Ospina (Pengurus Rakan Kerjasama)
Laman web Sofiri ini tersedia dalam pelbagai bahasa. Mereka yang disenaraikan ini telah menerbitkan kandungan-kandungan web dalam bahasa berikut:
  • Bahasa Cina – Baishun Chen
  • Bahasa Portugis – Felipe Martins
  • Bahasa Sepanyol – Ivan Hernandez
  • Bahasa Vietnam – Mia Pham