Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP SOFIRI

Sofiri Pty LTD là công ty TNHH tuân theo bộ luật của Úc. Chúng tôi hoạt động với ABN 76 613 605 066.
Đội ngũ biên tập quản lý nội dung tin tức của chúng tôi bao gồm:
  • Rena Frith (Cựu Giám đốc Marketing Sofiri)
  • Ivan Hernandez (Điều phối viên Marketing)
  • Aitana Ospina (Partnerships Manager)
Trang web của Sofiri có thể được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ, những thành viên sau thực hiện xuất bản nội dung cho từng ngôn ngữ liên quan:
  • Tiếng Trung – Frank Yao
  • Tiếng Bồ Đào Nha – Felipe Martins
  • Tiếng Tây Ban Nha – Ivan Hernandez
  • Tiếng Việt – Vincent Nguyen