Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

POLISI PENGEMASKINIAN

Polisi pengemaskinian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana kami mengawal selia langkah-langkah yang diambil dalam membuat pembetulan dan pengemaskinian sebarang bahan, kandungan, dan informasi yang disediakan di laman web sofiri.com

Langkah-langkah

Sebagaimana yang kami nyatakan dalam Polisi Kesahihan Fakta, firma berkaitan akan membuat pengesahan terhadap sebarang kandungan, bahan dan maklumat sebelum kami memuat naik ia ke dalam laman web ini. Dalam sesetengah keadaan, kandungan-kandungan yang termuat naik berkemungkinan masih tetap memiliki kesilapan, kekurangan dan data yang salah. Kami amat menggalakkan pengguna untuk memaklumkan kami secepat yang mungkin jika mereka menemui sebarang kesilapan atau kesalahan maklumat. Mereka boleh menghantar mesej kepada kami di sofiri.com/hubungi-kami

Pengesahan

Pengguna dan staf kami amatlah digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembuatan polisi dikemas kini dan pembangunan prosedur baharu polisi kami. Semasa situasi ini berlangsung, polisi-polisi baharu dan telah dikemas kini akan diedarkan kepada ketua-ketua jabatan yang kami rasakan akan mengalami banyak kesan akibat perubahan polisi tersebut.