Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

ĐIỀU KHOẢN VỀ KHẮC PHỤC, SỬA CHỮA

Điều khoản này có mục đích cụ thể hóa và quy định các phương pháp được áp dụng để khắc phục, sửa chữa và cập nhật bất kỳ tài liệu, nội dung và thông tin nào được cung cấp qua trang web sofiri.com sofiri.com

Phương pháp

Như chúng tôi đã nêu trong Điều khoản về Kiểm tra thực tế, công ty xác minh và xác thực mọi nội dung, tài liệu và thông tin trước khi tải chúng lên trang web của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, nội dung được đề cập có thể có sai sót, không hoàn hảo hoặc mang thông tin sai lệch. Chúng tôi khuyến khích người dùng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu họ gặp phải lỗi hệ thống, nội dung lỗi thời hoặc gây hiểu lầm bằng cách gửi tin nhắn qua biểu mẫu liên hệ tại sofiri.com/contact sofiri.com/lien-lac

Hợp lệ

Người dùng và nhân viên sẽ được khuyến khích tham gia tích cực vào việc phát triển chính sách và thủ tục. Trong quá trình này, các đề xuất chính sách và thủ tục mới hoặc sửa đổi sẽ được chuyển cho các trưởng bộ phận của các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chính sách và thủ tục này. Điều này có nghĩa, khi chúng tôi nhận được thông báo về sai sót, lỗi hệ thống, sự hiện diện của thông tin lỗi thời hoặc nội dung gây hiểu lầm từ người dùng cuối cùng, chúng tôi sẽ phân tích và cuối cùng chỉnh sửa thông tin / tài liệu được đề cập bằng cách áp dụng các chỉnh sửa được yêu cầu.