Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

POLISI ETIKA

Mengenai polisi & tujuannya

Polisi etika kerja profesional kami bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para staf kami tentang panduan dan etika bisnes yang kami miliki. Kami percaya bahawa mereka akan menjalankan tugas dengan baik, namun kami tetap mahu menyokong mereka dengan suatu panduan yang jelas, boleh digunakan sekiranya berada dalam keadaan yang memaksa mereka untuk menangguhkan tindakan yang sewajarnya (seperti dalam kes pertembungan konflik). Kami juga akan menggunakan polisi ini untuk memberi tahu kesan-kesan akibat menyalahi kod etika perniagaan kami.

Skop

Polisi ini terpakai kepada semua individu yang bekerja dengan kami, termasuk yang mempunyai talian perniagaan dengan kami. Antara lain, individu-individu yang tertakluk dengan polisi ini adalah staf, intern, sukarelawan, pemilik perniagaan, pelanggan perusahaan dan syarikat-syarikat besar.

Elemen polisi

Apakah tujuan kod etika profesional disediakan?

Pertamanya, etika profesional didefiniskan sebagai dasar-dasar yang memberi panduan kepada tindak laku orang ramai dalam konteks dunia perniagaan. Dasar-dasar ini amat mustahak dalam memastikan sesuatu tempat kerja itu mempunyai persekitaran yang baik dan positif. Jadi apakah kod etika? Kod etika kami didefinisikan sebagai sebuah standard yang akan digunakan dalam tetapan yang amat khusus – dalam kes ini, organisasi kami sendiri.

Apakah tujuan kod etika profesional disediakan?

Mempunyai etika perniagaan secara bertulis tidak bermaksud kami tidak mempercayai staf kami. Namun, lebih daripada itu, kami telah pun berusaha untuk mendapatkan individu-individu dengan nilai etika tinggi pada peringkat awal pencarian tenaga kerja. Bagi kami, kod etika profesional bertindak sebagai watak pembantu dan bukanlah watak utama. Watak utama di sini ialah nilai positif yang staf kami miliki. Anda pun tahu bahawa kadang-kadang, ada masanya bila anda sendiri tidak tahu apakah tindakan tepat yang harus dilakukan. Pilihan yang betul dan salah dalam kehidupan sebenar bukan senang untuk dikenal pasti. Di sini etika profesional harus main peranan. Ada juga sesetengah etika profesional yang memerlukan anda untuk mengetahui asas undang-undang sebelum anda melaksanakan tugasan tersebut. Tambahan, setiap organisasi tidak terlepas daripada memiliki staf yang kadang-kadang memiliki sikap yang tidak baik. Kami juga tidak mampu menjangka bagaimana sesetengah orang, mungkin dalam kalangan staf kami, akan bertindak di masa hadapan. Jadi, apabila mereka ini bertindak, atau pun berniat untuk melakukan tindakan yang menyalahi etika profesional atau undang-undang, kami sudah mempunyai panduan jelas tentang apakah tindakan disiplin yang harus dikenakan. Kerana itulah, kami menyarankan anda untuk membaca semua dokumen etika profesional kami terlebih dahulu dan jika perlu, meminta pandangan serta khidmat nasihat daripada pengurus anda andai ada sebarang kemusykilan atau pertanyaan.

Komponen bagi kod etika profesional kami :

Komponen bagi kod etika profesional kami : Maklumat Peribadi anda berkemungkinan didedahkan dalam beberapa keadaan seperti yang berikut:
  • Hormat-menghormati. Layan orang lain sepertimana kita nak orang lain layan kita sebegitu rupa.
  • Telus dan jujur. Sentiasa berkata benar dan elakkan daripada melakukan sebarang penyalahgunaan kuasa.
  • Adil. Pastikan anda bersikap adil dan tidak menekan orang lain.
  • Patuh undang-undang. Pelajari dan ikuti peraturan setiap masa.
  • Daya saing dan tanggungjawab. Bekerja keras dan sentiasa bertanggungjawab dengan kerja yang dilakukan.
  • Kerja sepasukan. Bekerjasama dan menolong satu sama lain.

Ini perincian bagi kod yang kami patuhi:

Hormati-menghormati

Ianya wajib untuk anda menghormati sesiapa sahaja orang yang anda berurusan. Anda mesti hormati ruang peribadi, pendapat dan privasi mereka. Sebarang perlakuan kasar amatlah dilarang dan akan membawa kepada penamatan kerja. Anda juga tidak dibenarkan untuk menganggu secara melampau para staf lain. Jika seseorang itu, sama ada pelanggan, rakan sekerja atau pemegang taruh, bersifat kasar dan membuat ugutan kepada anda atau seseorang yang anda kenali, laporkan secepat mungkin kepada HR atau pengurus anda. Anda juga boleh melaporkan kekasaran yang timbul jika ia ditunjukkan dengan begitu kerap tanpa rasa bersalah.

Telus dan jujur

Pertamanya, sentiasa ingat tentang misi utama organisasi ini. Kita semua bekerja untuk mencapai matlamat yang telah pun ditetapkan. Perilaku anda seharusnya bersifat menyumbang kepada matlamat tersebut, tidak kira dalam bentuk peningkatan kewangan ataupun sokongan berorganisasi. Jadilah jujur dan telus apabila melakukan kerja yang akan memberi kesan kepada orang lain (seperti membuat keputusan strategik atau membuat penamatan kerja). Kami tidak akan sesekali bersikap lemah terhadap tindakan yang bersifat licik dan mempunyai sebarang niat jahat. Penipuan ialah benda yang kami tidak akan terima langsung, dan jika anda didapati melakukannya, anda mungkin berdepan penamatan kerja serta-merta. Mencuri sesuatu daripda syarikat atau orang lain adalah dilarang. Jikalau anda ditangkap, anda akan berdepan hukuman berat bergantung kepada tahap tindakan jenayah yang anda telah lakukan. Contohnya, jika anda mencuri alatan pejabat, anda mungkin diberikan teguran atau digantung kerja (secara paling minimum tempohnya), manakala jika anda mencuri wang atau data (lagi-lagi apabila terlibat dalam penipuan berskala besat), anda akan dipecat dan dihadapkan ke muka undang-undang. Keputusan ini tertakluk di bawah budi bicara HR secara penyelesaian kes demi kes.

Pertembungan konflik

Pertembungan konflik boleh berlaku sekiranya anda mempunyai sebarang kepentingan dalam mana-mana tindakan, aktiviti, atau perhubungan anda yang menyebabkan anda membelakangkan syarikat ini. Ini termasuklah situasi di mana anda menggunakan kedudukan anda untuk mendapatkan sesuatu bagi diri sendiri atau untuk mengambil kesempatan daripada syarikat untuk kegunaan perniagaan peribadi anda. Walaupun ia dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan syarikat, mungkin sebenarnya ia membawa kerugian dalam jangka masa panjang. Contohnya, apabila seorang staf menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan risikan mengenai syarikat pesaing mereka, tindakan itu mungkin memberi impak positif kepada pendapatan syarikat, namun ia meletakkan anda termasuk syarikat sekali dalam risiko disaman kerana mengamalkan perlakuan perniagaan tidak sihat. Jika didapati anda telah mencetuskan pertembungan konflik untuk kepentingan diri sendiri, perkhidmatan kerja anda akan ditamatkan. Jikalau pertembungan konflik itu tidak disengajakan (seperti membeli saham daripada syarikat pesaing tanpa menyedari ia merupakan pesaing), kami akan mengambil tindakan untuk memperbetulkan keadaan tersebut. Namun jika kesalahan tersebut berulang, anda boleh ditamatkan kerja.

Adil

Jangan melakukan tindakan yang bersifat mengambil peluang terhadap orang lain, sama ada melalui kerja keras mereka atau melalui kesilapan yang mereka lakukan. Berikan peluang yang sama kepada semua orang dan beranikan diri untuk menegur seseorang yang berlaku tidak adil. Jadilah objektif dalam membuat keputusan yang akan memberi impak kepada kehidupan orang lain, termasuklah apabila anda membuat keputusan untuk menggaji, menaikkan pangkat atau memberhentikan salah seorang pekerja. Pastikan anda ada justifikasi bagi setiap keputusan yang anda ambil. Selain itu, cari dan gunakan cara paling rasional dalam menangani sesuatu situasi; contohnya, apabila menemu bual calon-calon pekerja, tanya setiap calon soalan-soalan yang sama untuk mengelakkan kita daripada menghakimi mereka berdasarkan kriteria yang tidak berkenaan dengan skop kerja mereka. Tambahan, jangan pernah menzalimi orang lain terutama yang mempunyai peruntukan istimewa di dalam undang-undang, kerana ini adalah bertentangan dengan undang-undang anti-diskriminasi Australia.

Daya saing dan tanggungjawab

Kita perlu sekurangnya memberikan apa yang terbaik dalam melakukan tugasan di tempat kerja. Bukan sahaja kerana kita bertanggungjawab terhadap kejayaan syarikat, tetapi ia juga akan membantu meningkatkan mutu perkhidmatan yang dilakukan rakan-rakan sekerja yang lain. Kerja yang tidak siap atau lembap mungkin menghalang proses kerja orang lain pula dan seterusnya menyusahkan mereka nanti. Perkara ini pasti mendatangkan masalah dalam isu hormat-menghormati dan ketelusan dalam kalangan pekerja. Kami juga mengharapkan anda akan mengambil semua peluang untuk belajar dan meneroka potensi diri, sama ada ketika bekerja ataupun dalam latihan-latihan kerja yang telah disediakan oleh syarikat. Jikalau anda tidak pasti bagaimana anda boleh mencapai potensi diri anda sepenuhnya, lakukan perbincangan terbuka dengan pengurus anda. Di samping itu, jadi bertanggungjawab bagi setiap tindakan yang anda telah lakukan. Kita semua tidak lari dari melakukan kesilapan. Kita juga pasti melalui saat di mana kita perlu membuat keputusan yang sukar. Yang penting, kita sedar bahawa setiap tindakan tersebut kitalah pelakunya. Gagal untuk menjadi individu bertanggungjawab terutama dalam hal-hal penting (seperti membuat ralat dalam rekod kewangan) akan menyebabkan anda ditamatkan kerja. Jikalau anda bangun dan menyatakan rasa kebertanggungjawaban serta memberikan cadangan bagaimana kesilapan tersebut dapat diperbaiki, anda sebenarnya mungkin dapat mengubah pandangan syarikat terhadap anda menjadi lebih baik.