Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

ĐIỀU KHOẢN VỀ MẠNG XÃ HỘI

Phiên bản 1.0

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 Điều khoản này cung cấp hướng dẫn cho về việc sử dụng mạng xã hội của các bên liên quan của Sofiri (Nhân viên, Chuyên gia tư vấn và Học sinh). Điều này nên được hiểu rộng rãi rằng mục đích của điều khoản này bao gồm ứng dụng chát trực tuyến, blog, wiki, tiểu blog, bảng tin, phòng chat, báo điện tử, diễn đàn trực tuyến, trang web mạng xã hội và các trang web và dịch vụ khác cho phép người dùng chia sẽ thông tin với người khác cùng một lúc.

Các nguyên tắc sau áp dụng cho việc sử dụng mạng xã hội một cách chuyên nghiệp dưới danh Sofiri cũng như việc sử dụng mạng xã hội cho cá nhân khi tham chiếu đến Sofiri.

  • Các bên liên quan cần nhận thức được sự ảnh hưởng của hành động của họ lên đến hình ảnh của họ, cũng như của Sofiri. Thông tin mà các Bên liên quan đăng tải hoặc công bố có thể là thông tin công khai trong một khoảng thời gian dài.
  • Các bên liên quan nên biết rằng Sofiri có thể quan sát nội dung và thông tin do các Bên liên quan cung cấp thông qua mạng xã hội. Các bên liên quan nên sử dụng phán quyết tốt nhất của mình trong việc đăng tải các nội dung không phù hợp hoặc không gây hại cho Sofiri, các bên liên quan hoặc khách hàng của Sofiri.
  • Mặc dù đây không phải là một danh sách đầy đủ, một số ví dụ cụ thể về hành vi bị cấm trên mạng xã hội bao gồm đăng tải bình luận, nội dung hoặc hình ảnh phỉ báng, khiêu dâm, chủ quyền, quấy rối, bôi nhọ hoặc có thể tạo mâu thuẫn trong môi trường làm việc.
  • Các bên liên quan không được công bố, đăng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào được coi là bí mật hoặc không công khai. Nếu có câu hỏi về những gì được coi là bí mật, các Bên liên quan nên xác nhận với Sofiri.
  • Các mạng xã hội, blog và các loại nội dung trực tuyến khác đôi khi tạo ra sự chú ý của báo chí và truyền thông hoặc các thắc mắc về pháp lý. Các bên liên quan nên chuyển những thắc mắc này tới những người phát ngôn được ủy quyền của Sofiri.
  • Nếu các Bên liên quan gặp phải một tình huống có nguy cơ trở nên thù địch trong khi đang sử dụng mạng xã hội, các Bên liên quan nên ngừng đối thoại một cách lịch sự và xin ý kiến của người được Sofiri ủy quyền
  • Các bên liên quan cần được sự cho phép phù hợp trước khi giới thiệu hoặc đăng hình ảnh của các bên liên quan, thành viên, nhà cung cấp hiện tại hoặc cũ. Ngoài ra, các Bên liên quan phải được sự cho phép phù hợp để sử dụng bản quyền của bên thứ ba, tài liệu có bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tài sản trí tuệ khác.
  • Việc sử dụng mạng xã hội không được can thiệp vào trách nhiệm của các bên liên quan tại Sofiri.